Ydelser: Renovering

Renovering

Hos Danakon handler en god renovering om at sikre en ejendom eller bebyggelse til fremtiden. Det vil sige, at bygningen skal leve op til de krav og standarder, der er for miljø, energiforbrug, funktionalitet, kvalitet og sikkerhed.

Vi betragter en renovering som en investering i fremtiden, der gør bygningen til et bedre sted at være komfortmæssigt og sundhedsmæssigt, og som samtidig er rentabel. For os er det vigtigt, at et hvilket som helst projekt har en god totaløkonomi. Det betyder, at det skal kunne betale sig at foretage renoveringen nu og i fremtiden.

I Danmark repræsenterer en byggestil ofte en bestemt tidsperiode, og en stor del af et områdes identitet ligger i bygningernes udtryk. I Danakon lægger vi derfor stor vægt på, at bevare udtrykket i den danske bygningsmasse, men med opdaterede kvaliteter. Vi glæder os over, når vi kan være med til at gøre et område attraktivt og konkurrencedygtigt såvel økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Projektering med BIM

Bygge- og renoveringsopgaver projekteres med Building Information Modeling. BIM-projektering er en ny måde at samarbejde om digitalprojektering, som betyder højere kvalitet i alle faser og mindsket risiko for byggefejl.

Vi tilbyder rådgivning inden for bl.a.:

  • Facaderenovering
  • Tagrenovering
  • Betonrenovering
  • Renovering af installationer
  • Renovering af VVS
  • Kloakrenovering
  • Til- og ombygninger
  • Tagboliger
Bygherre- og ingeniørrådgivning

Renovering
Nybyggeri
Energirenovering
VVS og ventilation
Energimærkning
Tilstandsvurdering
Indeklima
Indregulering