Torstorpskole

 

Tag- og facaderenovering

Renovering af Borgerskolen

Borgerskolen i Taastrup er bygget i 1901 og er med sine 113 år den ældste skole i Høje- Taastrup Kommune. Skolen er blevet renoveret og udbygget flere gange siden. Dog var tage og facader nedbrudte og behøvede en udskiftning og efterisolering. Tagrenoveringen omfa er ca. 2.500 m² og facaderenoveringen ca. 2.200 m².

Vedligeholdesfri facader

For Høje- Taastrup Kommune var det vigtigt, at overfl aderne var vedligeholdelsesfri. Danakon imødekom kommunens ønske ved at udføre taget med gitterspær og tagpapdækning. Facaderne blev udført af metalkasse er. Brystningen i stueplan og beskyttes af en metalrist. Desuden fik skolen udført et helt nyt ventilationsanlæg.

Nyt tag på Torstorp Skole

Torstorp Skole er den nyeste skole i Høje- Taastrup Kommune,  etableret i 1986. Skolens tag var  imidlertid utæt og trængte til en udskiftning og efterisolering.

Efterisolering

Renoveringen omfatter udskiftning af ca. 3.000 m² nedbrudt teglstenstag, som blev udskiftet med tagpap som listedækning for at skabe plads til den planlagte
øgede isolering. Arbejdet omfattede desuden flere  rentabilitetsberegninger på ny klimaskærm.

Fakta

Emne: Borgerskolen og Torstorp Skole
Bygherre: Høje- Taastrup Komm.
Kontakt: Bo Kjeldsen
Byggeår: 2010 – 2011
Håndværkerudgifter: hhv. 35,0
mio. kr. og 10,0 mio. kr.
ekskl. moms
Omfaffer: Renovering af tag og
facader på hhv. 5.000 m² og
3.000 m².