Posts

Danakon er totalrådgiver ved tagrenovering

Danakon glæder sig over at have fået opgaven som totalrådgiver ved tagrenoveringen i Taastrup Have.

Det er netop blevet stemt igennem af beboerne i ejerforeningen E/F Taastrup Have, at renoveringen skal gennemføres.

Renoveringen udføres som hovedentreprise med Danakon som totalrådgiver. PNP-Byg er indstillet som hovedentreprenør.

Taastrup Have består af 15 blokke med i alt 354 lejligheder fordelt på 48 opgange.

Tidssvarende tagrenovering

Renoveringen omfatter en gennemgribende tagrenovering og følgearbejder i Taastrup Have. Bebyggelsen er opført i 1962- 64. Tagbeklædningen er i bølgeeternit og er fra husenes opførelse. Tagbeklædningen trænger således til en udskiftning, så den kan blive tidssvarende.

Danakon forventer at gå i gang med tagrenoveringen i april 2018 og projektet forventes afsluttet i april/maj 2019.

Entrepriseomkostningerne bliver ca. 19,5 mio. kr. ekskl. moms.

Læs mere om Danakons tagrenoveringer her

 

 

 

 

 

 

 

Brøndby Strand: Danakon vinder 1. etape af renovering

Danakon glæder sig over at skulle være med, når Danmarkshistoriens største samlede renoveringsopgave sættes i gang i Brøndby Strand. Danakon har sammen med JJW Arkitekter som totalrådgiver, Torkil Laursen, Dansk Energi Management & Esbensen og Teknologisk Institut vundet den første etape af HP4-renoveringen af Brøndby Strand Parkerne.

Danakon har sammen med det øvrige team vundet renoveringen af den første etape af byggeriet, som løber fra 2017 – 2020 og foregår i højhusene.

Sunde  og attraktive boliger

Da husene blev bygget benyttede man PCB-holdige materialer til byggeriet. Det betyder, at boligerne skal PCB-saneres, så Brøndby Strand Parkerne kan få fjernet giftstoffer fra boligerne og igen udvikle sig til attraktive boliger og udearealer.

Opgaven indbefatter 320 boliger, der er fordelt på fem af de i alt 12 højhuse. Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand ved PCB-sanering og efterfølgende totalrenovering. Derudover omfatter opgaven en renovering af udearealer og p-kældre.

Med bæredygtighed som udgangspunkt er målet at skabe sunde boliger, der kan tiltrække både nuværende og fremtidige beboere. Ved at fokusere på materialernes livscyklus og optimere renoveringsprocessen i alle faser, sammenkæder rådgiverteamet miljømæssige og økonomiske bæredygtighedstiltag.

En levende og bæredygtig bydel

I Brøndby Strand Parkerne lægges nye planer for en sammenhængende og levende bydel med stort fokus på bæredygtighed. Renoveringen skal omdanne området med grønne og miljøvenlige tiltag og forbedre tilgængeligheden i området både indad til og udad til.

Renoveringen bliver kaldt HP4. HP står for helhedsplan og firetallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne.

Danakon og det resterende Team-JJW har vundet opgaven på baggrund af gode erfaringer med at skabe fremtidssikrede løsninger på både bruger-, drift- og energiniveau.

I renoveringen af 1. etape af HP4 vil Danakon være ansvarlig for konstruktioner og for koordineringen af ingeniørfagene. Danakon vil desuden deltage i projekteringsledelsen og ser frem til samarbejdet med resten af teamet.

Læs mere om HP4-renoveringen her

 

Tingbjerg indstillet til RENOVER Prisen

Igen i år har Danakon indstillet et projekt til RENOVER Prisen – Danmarks bedste renovering.

Det er det samme projekt som sidste år – nemlig demonstrationsprojektet i Tingbjerg, hvor Danakons nyudviklede metode til efterisolering af ældre murede ejendomme beviste sit værd.

Fordelen er, at bygningernes ikoniske udseende bevares og identiteten i efterkrigstidens murede byggerier kan bestå. Det har hidtil været en udfordring. Nu har det vist sig, at metoden ikke kun er effektiv – den er også billigere end ventet.

Metoden er en mellemting mellem indvendig og udvendig efterisolering: Den yderste halvdel af ydermurens sten hakkes af og pilles ned, hvorefter muren forstærkes, og der opsættes efterisolering. Til sidst opbygges en ny formur med de oprindelige sten.

Efterisolering i Tingbjerg bliver ikke dyrere

Forskellen fra sidste år er, at metoden den gang tydede på at blive dyrere end den traditionelle løsning, hvor man bygger en ny formur op med nye sten.
Indhentning af priser fra forskellige entreprenører har ved demonstrationsprojektet har vist os, at metoden ikke bliver dyrere. Vi forventer derimod, at den nye løsning bliver prisneutral i forhold til den traditionelle metode.

Samtidig er metoden langt mindre risikofyldt end en indvendig efterisolering, som ikke gør det muligt at fjerne kuldebroer fuldstændigt, og som ofte efterlader stor risiko for skimmelvækst og fugt i konstruktionerne.

Best practice i Tingbjerg

Ældre murede ejendomme trænger i dag kraftigt til efterisolering. Projektet skal derfor skabe optimale betingelser for, at metoden kan standardiseres og benyttes til hele bygninger. Den skal dermed fungere som best practice, når renoveringerne af 1940’ernes og 1950’ernes ejendomme for alvor tager fart.

Tingbjerg er planlagt af den anerkendte arkitekt Steen Eiler Rasmussen, der efter engelsk forbillede skabte en by i byen.

Her kan du læse mere om projektet og dele dit favorit projekt.

Du kan også se mere om demonstrationsprojektet i Tingbjerg her

Danakon vinder renoveringsopgave

Danakon er sammen med Rubow Arkitekter og Gert Carstensen blevet udpeget til at gennemføre helhedsplan og renovering af Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 1, Toften.

I Toften skal der udarbejdes en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Desuden skal afdelingen fremtidssikres, så den lever op til de nyeste krav og standarder.

Toften er et klassisk murstensbyggeri, som er opført i 1949-50. Byggeriet består af seks blokke med tre etager og i alt 99 boliger.

Beboerhåndtering i fokus

I udarbejdelse af helhedsplanen og renoveringen er det vigtigt for teamet og processen, at beboerne engageres og føler ejerskab til projektet. Vi vil derfor have et særligt fokus på beboerhåndteringen, så alle får den bedst mulige oplevelse af renoveringsprocessen og resultatet. Udgangspunktet er en demokratisk proces, hvor ønsker, behov og værdier vil blive afklaret.

Helhedsplanen vil kunne indeholde:

• Renovering af bad og køkken, altaner, tagudskiftning, udskiftning af brugsvandsinstallationer, kloak, murværksarbejder og nyt varmeanlæg

• Etablering af tilgængelighedsboliger

• Sammenlægning af boliger til større familieboliger

• Nyt fælleshus

• Nye tagboliger

• Evt. omlægning af afdelingen til en seniorafdeling

Brøndby Strand: Danakon prækvalificeret til HP4-renovering

Danakon er glade for at kunne fortælle, at vi sammen med JJW Arkitekter, Torkil Laursen, Dansk Energi Management & Esbensen og Teknologisk Institut er blevet prækvalificeret til første etape af HP4-renoveringen af Brøndby Strand Parkerne.

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand ved PCB-sanering og efterfølgende totalrenovering af 320 boliger fordelt på fem højhuse. Derudover omfatter opgaven en renovering af udearealer og P-kældre.

I Brøndby Strand Parkerne lægges der nye planer for en sammenhængende og levende bydel med stort fokus på bæredygtighed. Renoveringen skal omdanne området med grønne og miljøvenlige tiltag og forbedre tilgængeligheden i området både indad til og udad til.

Renoveringen bliver kaldt HP4. HP står for helhedsplan og firetallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne. Danakon er sammen med det øvrige team blevet prækvalificeret til den første etape af byggeriet.

Danakon og det resterende Team-JJW er prækvalificeret på baggrund af gode erfaringer med at skabe fremtidssikrede løsninger på både bruger-, drift- og energiniveau. Som ekspert inden for håndtering af miljøproblematiske stoffer i bygninger og byggematerialer og disses påvirkning på indeklima, er Teknologisk Institut med på holdet.