Posts

Få styr på luftfugtigheden inden fyringssæsonen

Vinteren står for døren, og det betyder ofte en ændring i indeklimaet. Det kan få gener som hovedpine, tørre slimhinder, tør hud og irriterede øjne til at blusse op, og det kan skyldes for høj luftfugtighed. Læs her, hvad du kan gøre for at komme godt ind i vintersæsonen med en god luftfugtighed i boligen.

Har dit hjem for høj luftfugtighed?

I mange hjem er luftfugtigheden for høj. Det skyldes alle dagligdagens almindelige gøremål, såsom tøjvask og -tørring, bad, madlavning og ganske enkelt ophold i hjemmet. En gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn genererer ca. 4-14 liter vanddamp i døgnet. Denne fugt skal ud af hjemmet igen, så den ikke opsuges af møbler, tæpper og vægge.

God luftfugtighed er afgørende for vores trivsel

En tilpas luftfugtighed er afgørende for vores velbefindende og trivsel. Er luftfugtigheden lav, giver det tør luft, som påvirker vores luftveje og irriterer vores slimhinder. Er luftfugtigheden høj, giver det fugt i luften, som skaber gode vækstbetingelser for skimmel og husstøvmider.

Relativ luftfugtighed

Når vi taler om luftfugtighed, bruger vi begrebet relativ fugtighed. Det forkortes ofte med RH (relative humidity). RH angiver fugtigheden, som luften maksimalt kan indeholde ved en given temperatur. RH bruges, fordi det normalt er den relative fugtighed, der bestemmer personers oplevelse af fugt.

Luftfugtigheden vil blive betegnet som lav, når der er ca. 20% relativ fugtighed og som høj, når der er over 60-70% relativ fugtighed. Normal luftfugtighed ligger et sted i mellem ca. 20% og 60%, og inden for denne ramme er det sjældent, at luftfugtigheden giver os gener.

I de kolde vintermåneder skal luftfugtigheden gerne være under 45%. En lav relativ luftfugtighed skaber blandt andet forringede livsbetingelser for skimmelsvampe i din bolig.

Oplever du tør luft?

Tør luft ses oftest på kontorer, som har ventilationsanlæg eller hvis det er meget koldt udenfor. Arbejder du på et kontor og oplever du disse symptomer, kan det være en god idé at undersøge, om det skyldes, at luften i rummet er for tør. Symptomerne kan dog også være et tegn på for høj varme, støv eller kemiske stoffer i luften.

Det kan du selv gøre

–          Sænke temperaturen til max. 20-22 grader

–          Undgå rygning inden døre

–          Sørge for grundig rengøring og mindske støv

–          Evt. udskifte eller forsegle materialer, som afgiver meget støv

–          Undersøg, om der er afgasning i luften fra fx ny elektronik, nye møbler, overfladebehandlinger mm.

Oplever du høj luftfugtighed?

Høj luftfugtighed er mere almindeligt og forekommer ofte ude i hjemmene. Høj luftfugtighed er lettere at få øje på end tør luft. Hvis du har fugtig luft i dit hjem, kan du bl.a. se det ved:

–          Dug på den indvendige side af termoruder

–          Fugtige, misfarvede eller glatte bundlister i vinduer

–          Maling, der skaller af

–          Tapet, som sidder løst

–          Indelukket og muggen lugt

Ovenstående kan være en indikator på skimmelsvamp i boligen og du bør derfor forsøge at sænke luftfugtigheden i dit hjem, hvis du oplever en eller flere af ovenstående udfordringer.

Det kan du selv gøre

Selvom du følger disse råd til udluftning af boligen, bør du stadig være opmærksom på de skader, der kan opstå, som følge af dårlige eller forkerte konstruktioner, dårlig isolering eller manglende vedligeholdelse af boligen.

Hold øje med:

–          Konstruktionsfejl

–          Vandskader – store som små – og håndtér dem med det samme

–          Fugtskjolder

–          Stoppede tagrender

–          Ødelagte nedløbsrør

Er du interesseret i at se nærmere på dit indeklima, kan du hos Danakon købe eller leje en indeklimamåler, som måler fugt, temperatur og CO₂-niveau hvert 5. min.

Du kan også få vejledning i, hvordan du bedst skaber en god luftfugtighed og et sundt indeklima i din bolig.

Lad Danakon hjælpe dig med luftfugtigheden inden fyringssæsonen – ring 43 99 22 77

 

Læs også de to forrige artikler i serien om indeklima Hvorfor dit indeklima er dårligt og 6 ting, du kan gøre og Sådan skader dårligt indeklima din sundhed

Hvorfor dit indeklima er dårligt og 6 ting, du kan gøre

Indeklima kan være svært at forholde sig til, når man ikke kan se det eller føle på det direkte. Men koncentrationsbesvær, hovedpine, træthed og luftvejsirritationer er hverdag for mange, uden at de kan sætte en finger på problemet. Til trods for de gældende anbefalinger og krav bliver indeklima nemlig sjældent målt og synliggjort. Derfor ved de fleste kun meget lidt om indeklimaet omkring dem.

Sådan mærker du dårligt indeklima

Indeklimaet betyder rigtig meget for, hvordan vi har det. Der må hverken være for varmt eller for koldt. En for høj eller lav luftfugtighed kan have negativ betydning både for os mennesker, vores møbler og vores bygninger.

Oplever du eller din familie træthed, hovedpine, allergi, hoste, kløe i øjnene eller astma, kan et dårligt indeklima være årsagen. Ikke alle mennesker er lige følsomme over for dårligt indeklima. Børn, kæledyr og ældre mennesker er som regel mere påvirkede end yngre.

Fugt er den store synder

Fugt er en af de største syndere, når det kommer til skader i huse og lejligheder. Fugt kan både have syge beboere og ødelagte konstruktioner på samvittigheden, og skaderne kan være svære eller umulige at genoprette.

Har du mistanke om fugt, kan du sætte en indeklimamåler op i din bolig eller på kontoret, som måler fugtighed, CO₂, temperatur og støj. Indeklimamåleren giver et godt billede af energiforbruget og registrerer omhyggeligt indeklima og luftskifte i boligen over tid.

Fugt og dårlig isolering avler skimmel

Skimmelproblemer skyldes altid, at der fugt i boligen – ofte kombineret med dårlig isolering. Mange af problemerne kan forebygges med god udluftning og ventilation, så boligen holdes tør. Skimmelsvampe vokser nemlig kun, hvis der er fugt på boligens overflader – vinduer, vægge, gulve og lofter. Derfor er det vigtigt at finde årsagen til fugt, skimmel og indeklimaskader, så de kan udbedres med byggetekniske greb eller ved at ændre beboernes eller brugernes adfærd.

Her kommer fugten fra

Fugt i boligen kan skyldes mange ting. Det kan skyldes utætte tage eller tagbrønde, der trænger til udskiftning. Det kan være fugt i kælderen, som trænger op igennem fundament og sokkel. Eller det kan skyldes utætte rør eller dårligt udførte bygningsdele.

Fugtproblemer i boligen skyldes dog oftest vores daglige adfærd, og årsagen findes som regel i for lidt eller for dårlig udluftning.

En almindelig familie på fire personer udskiller på et døgn ca. 4-14 liter vanddamp gennem udåndingsluft og sved og de skal ventileres væk for at kunne sikre et sundt og godt indeklima. Fugt opstår desuden, når vi laver mad, tager bad, tørrer tøj inden døre og ved den daglige brug af rummet generelt.

Det skal du kigge efter

Et dårligt ventileret soveværelse vil ofte have meget dug på ruderne om morgenen. Derudover kan tapetet løsne sig eller bule ud og der kan være sorte skimmelplamager på væggene i fugtige rum. Ofte vil der også være en dårlig, indelukket og tung lugt i rummet.

6 ting du selv kan gøre

Har du fugt i boligen eller vil du forebygge det, skal du:

  • Lufte ud ved gennemtræk tre gange dagligt i 3-5 min.
  • Sørge for at have varme på radiatoren om vinteren. Temperaturen bør være på 20-22 grader og bør aldrig komme under 16-17 grader
  • Bruge emhætten, når du laver mad
  • Lukke døren til badeværelset, når du tager bad
  • Holde friskluftventiler åbne altid
  • Undgå at placere møbler op ad dårligt isolerede ydervægge

Har du et mekanisk ventilationsanlæg, skal der ifølge Bygningsreglementet være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l / sekund pr. m² opvarmet boligareal.

Få mere viden om dit indeklima

Er du interesseret i at vide mere om netop dit indeklima, kan du hos Danakon købe eller leje en indeklimamåler, som måler fugt, temperatur og CO₂-niveau hvert 5. min.

Ring til os og få styr på dit indeklima – tlf.: 43 99 22 77

Læs næste artikel i serien

På torsdag kommer næste artikel i serien ”Sådan skader dårligt indeklima din sundhed”.

Følg Danakon her på LinkedIn, så du ikke går glip af noget!