Posts

Hvorfor dit indeklima er dårligt og 6 ting, du kan gøre

Indeklima kan være svært at forholde sig til, når man ikke kan se det eller føle på det direkte. Men koncentrationsbesvær, hovedpine, træthed og luftvejsirritationer er hverdag for mange, uden at de kan sætte en finger på problemet. Til trods for de gældende anbefalinger og krav bliver indeklima nemlig sjældent målt og synliggjort. Derfor ved de fleste kun meget lidt om indeklimaet omkring dem.

Sådan mærker du dårligt indeklima

Indeklimaet betyder rigtig meget for, hvordan vi har det. Der må hverken være for varmt eller for koldt. En for høj eller lav luftfugtighed kan have negativ betydning både for os mennesker, vores møbler og vores bygninger.

Oplever du eller din familie træthed, hovedpine, allergi, hoste, kløe i øjnene eller astma, kan et dårligt indeklima være årsagen. Ikke alle mennesker er lige følsomme over for dårligt indeklima. Børn, kæledyr og ældre mennesker er som regel mere påvirkede end yngre.

Fugt er den store synder

Fugt er en af de største syndere, når det kommer til skader i huse og lejligheder. Fugt kan både have syge beboere og ødelagte konstruktioner på samvittigheden, og skaderne kan være svære eller umulige at genoprette.

Har du mistanke om fugt, kan du sætte en indeklimamåler op i din bolig eller på kontoret, som måler fugtighed, CO₂, temperatur og støj. Indeklimamåleren giver et godt billede af energiforbruget og registrerer omhyggeligt indeklima og luftskifte i boligen over tid.

Fugt og dårlig isolering avler skimmel

Skimmelproblemer skyldes altid, at der fugt i boligen – ofte kombineret med dårlig isolering. Mange af problemerne kan forebygges med god udluftning og ventilation, så boligen holdes tør. Skimmelsvampe vokser nemlig kun, hvis der er fugt på boligens overflader – vinduer, vægge, gulve og lofter. Derfor er det vigtigt at finde årsagen til fugt, skimmel og indeklimaskader, så de kan udbedres med byggetekniske greb eller ved at ændre beboernes eller brugernes adfærd.

Her kommer fugten fra

Fugt i boligen kan skyldes mange ting. Det kan skyldes utætte tage eller tagbrønde, der trænger til udskiftning. Det kan være fugt i kælderen, som trænger op igennem fundament og sokkel. Eller det kan skyldes utætte rør eller dårligt udførte bygningsdele.

Fugtproblemer i boligen skyldes dog oftest vores daglige adfærd, og årsagen findes som regel i for lidt eller for dårlig udluftning.

En almindelig familie på fire personer udskiller på et døgn ca. 4-14 liter vanddamp gennem udåndingsluft og sved og de skal ventileres væk for at kunne sikre et sundt og godt indeklima. Fugt opstår desuden, når vi laver mad, tager bad, tørrer tøj inden døre og ved den daglige brug af rummet generelt.

Det skal du kigge efter

Et dårligt ventileret soveværelse vil ofte have meget dug på ruderne om morgenen. Derudover kan tapetet løsne sig eller bule ud og der kan være sorte skimmelplamager på væggene i fugtige rum. Ofte vil der også være en dårlig, indelukket og tung lugt i rummet.

6 ting du selv kan gøre

Har du fugt i boligen eller vil du forebygge det, skal du:

  • Lufte ud ved gennemtræk tre gange dagligt i 3-5 min.
  • Sørge for at have varme på radiatoren om vinteren. Temperaturen bør være på 20-22 grader og bør aldrig komme under 16-17 grader
  • Bruge emhætten, når du laver mad
  • Lukke døren til badeværelset, når du tager bad
  • Holde friskluftventiler åbne altid
  • Undgå at placere møbler op ad dårligt isolerede ydervægge

Har du et mekanisk ventilationsanlæg, skal der ifølge Bygningsreglementet være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l / sekund pr. m² opvarmet boligareal.

Få mere viden om dit indeklima

Er du interesseret i at vide mere om netop dit indeklima, kan du hos Danakon købe eller leje en indeklimamåler, som måler fugt, temperatur og CO₂-niveau hvert 5. min.

Ring til os og få styr på dit indeklima – tlf.: 43 99 22 77

Læs næste artikel i serien

På torsdag kommer næste artikel i serien ”Sådan skader dårligt indeklima din sundhed”.

Følg Danakon her på LinkedIn, så du ikke går glip af noget!

 

IC-Meter giver værdifuld viden om indeklima

Indeklima er vigtigt for velvære, indlæring og evnen til at træffe fornuftige beslutninger. Alligevel ved vi meget lidt om indeklimaet omkring os. IC-Meter måler temperatur, luftfugtighed, CO2- og støjniveau og gør det lettilgængeligt for os.

Energirenoveringer skal levere det, de lover

I et tillæg til Politiken den 30. april stilles der skarpt på samspillet mellem energiforbrug og indeklima. IC-Meter fremhæves som det værktøj, der skal hjælpe med at skabe renoveringer, der holder, hvad de lover og som faktisk leverer de ønskede besparelser og det gode indeklima.

“Ofte er vi mest fokuserede på, at måle de ting, vi skal betale for; el, vand, gas og varme – mens indeklimaet er det, vi reelt har behov for og lever i,” siger Göran Wilke, der har været med til at udvikle IC-Meter og er tidligere leder af Elsparefonden.

IC-Meter-målingerne kan give husejerne garanti for den faktiske ydelse og samtidig give dem et tydeligt billede af, hvordan brugeradfærd spiller ind på energiforbrug og hvordan indeklima påvirker velvære og koncentration.

Dårligt indeklima påvirker indlæringsevnen

Forskning i indeklima og luftfugtighed fra DTU har påvist, at godt halvdelen af landets folkeskoler har et ringe indeklima, og at dette har en negativ effekt på elevernes indlæringsevne og præstationer. Skal de politiske ambitioner om en folkeskole i verdensklasse nås, forudsætter det, at vi gør noget ved skolernes dårlige eller kritisable indeklima.

IC-Meter dokumenterer og kvalitetssikrer indeklimaet

“IC-Meter er et analyseværktøj, der enkelt kan måle og kvalitetssikre, at indeklima og energiforbrug er, som det skal være. IC-Meter fungerer som dokumentation for de faktiske forhold, og Cloud-løsningens færdige pdf-rapporter giver den fornødne dokumentation, uanset om skolernes indeklima skal tjekkes, eller bindende ydelseskrav i forbindelse med nye huse og større renoveringsprojekter skal kontrolleres,” siger Göran Wilke.

Danakon har god erfaring med at benytte IC-Meter, da målingerne giver os mulighed for at give kunden de energibesparelser og den komfort, som netop er formålet med en energirenovering.

Årets Produktpris

I 2013 blev IC-Meter hædret med årets Produktpris i kategorien ‘Innovation’ for at tage indeklimaet alvorligt.

Læs hele artiklen her: IC-Meter måler indeklimaet ned til mindste detalje

Læs mere om IC-Meter her: Indeklima: Mål præcist med IC-Meter og Hvad er IC-Meter?