Vision, mission og Øje for lidt mer!

I Danakon har vi i alle opgaver fokus på, hvordan vi kan bidrage til at leve op til vores vision om at realisere fremtidens bæredygtige løsninger. Hver dag bidrager derfor vi til at udvikle byggeriet i en bæredygtig retning til gavn for mennesker, miljø og samfund. Det gør vi ved at ved at holde vores løfte til vores kunder og samarbejdspartnere – at vi altid har øje for lidt mer!

Vision:

Vi vil realisere fremtidens bæredygtige muligheder.

Mission:

Vi bidrager til at udvikle byggeriet i bæredygtig retning til gavn for mennesker, miljø og samfund.

Løftet:

Vi har øje for lidt mer!