Nørre Alslev Skole

Sundt indeklima – bedre drift

Skolen er bygget i 1960 og er oprindeligt bygget i røde mursten med paptage. Facader og vinduer var fra skolens opførelse – ca. 53 år gamle. Ved om- og nybygningen af de 2.200 m² var det vigtigt at gøre skolen energimæssigt tidsvarende. Den skal danne rammen om mange fremtidige generationers skolegang, og et godt indeklima har stor betydning for arbejds-og læringsmiljøet.

Udfordringer

Udformningen grunder i, at læringsformer samt lærer- og elevroller er under forandring og i visionen om at skabe en skole, der bobler af inspiration, innovation og nytænkning. Byggeriet afspejler, hvordan rammerne er med til at fordre læring, og vigtigst af alt, anerkender det de digitale læringsmidlers betydning nu og i fremtiden.

Idræt og leg

Skolens rammer er med til at fremme børnenes fysiske udfoldelse, og skolens SFO er fra juni 2012 certificeret som en idræts og bevægelses SFO i samarbejde med DGI.

Bæredygtigt forbrug

Udbygningen blev udført som et bæredygtigt byggeri efter lavenergiklasse 2015. Udover en energisikring af udbygningen, blev dele af den eksisterende skole efterisoleret, så den lever op til de nuværende isoleringskrav. Materialer er udvalgt efter princippet om bæredygtighed, og der er lagt stor vægt på, at lyskilder er baseret på lavenergi.

Solcelleanlæg

Skolens ventilation er ombygget med behovsstyring og med genvinding med høj virkningsgrad. Styringen blev tilsluttet det eksisterende CTS-anlæg, som blev genbrugt og udbygget. Danakon etablerede et solcelleanlæg, som sørger for, at driften optimeres. I samspil med ventilationens genvindig sikrer det et sundt indeklima, mindsker fugt og sørger for mindst mulig miljøbelastning.

Øje for lidt mer!

Planen for ombygningen lagde Danakon sammen med totalentreprisegruppen i tæt dialog med skolen, for at læringsprocesser og undervisningsforløb ikke gik tabt under byggeriet. Til- og ombygningen blev udført etapevis. Danakon havde således fokus på, at skolen skulle kunne være i brug under hele byggeprocessen, og at undervisningen blev forstyrret mindst muligt.

Fakta

Emne: Nørre Alslev Skole
Bygherre: Guldborgsund Komm.
Arkitekt: Skala Arkitekter
Byggeår: 2012 – 2013
Byggesum: 31,0 mio. kr.
Kontakt: Morten Riis-Rasmussen
Telefon: 54 73 10 00
Danakons rolle: Ingeniørrådgiver
Omfatter: Til- og ombygning af
eksisterende skolebygninger.
Konkurrencen blev vundet med
det bedste projekt. Danakon havde
ansvar for energioptimering.