IC-Meter-2560x1600

IC-Meter giver værdifuld viden om indeklima

Indeklima er vigtigt for velvære, indlæring og evnen til at træffe fornuftige beslutninger. Alligevel ved vi meget lidt om indeklimaet omkring os. IC-Meter måler temperatur, luftfugtighed, CO2- og støjniveau og gør det lettilgængeligt for os.

Energirenoveringer skal levere det, de lover

I et tillæg til Politiken den 30. april stilles der skarpt på samspillet mellem energiforbrug og indeklima. IC-Meter fremhæves som det værktøj, der skal hjælpe med at skabe renoveringer, der holder, hvad de lover og som faktisk leverer de ønskede besparelser og det gode indeklima.

“Ofte er vi mest fokuserede på, at måle de ting, vi skal betale for; el, vand, gas og varme – mens indeklimaet er det, vi reelt har behov for og lever i,” siger Göran Wilke, der har været med til at udvikle IC-Meter og er tidligere leder af Elsparefonden.

IC-Meter-målingerne kan give husejerne garanti for den faktiske ydelse og samtidig give dem et tydeligt billede af, hvordan brugeradfærd spiller ind på energiforbrug og hvordan indeklima påvirker velvære og koncentration.

Dårligt indeklima påvirker indlæringsevnen

Forskning i indeklima og luftfugtighed fra DTU har påvist, at godt halvdelen af landets folkeskoler har et ringe indeklima, og at dette har en negativ effekt på elevernes indlæringsevne og præstationer. Skal de politiske ambitioner om en folkeskole i verdensklasse nås, forudsætter det, at vi gør noget ved skolernes dårlige eller kritisable indeklima.

IC-Meter dokumenterer og kvalitetssikrer indeklimaet

“IC-Meter er et analyseværktøj, der enkelt kan måle og kvalitetssikre, at indeklima og energiforbrug er, som det skal være. IC-Meter fungerer som dokumentation for de faktiske forhold, og Cloud-løsningens færdige pdf-rapporter giver den fornødne dokumentation, uanset om skolernes indeklima skal tjekkes, eller bindende ydelseskrav i forbindelse med nye huse og større renoveringsprojekter skal kontrolleres,” siger Göran Wilke.

Danakon har god erfaring med at benytte IC-Meter, da målingerne giver os mulighed for at give kunden de energibesparelser og den komfort, som netop er formålet med en energirenovering.

Årets Produktpris

I 2013 blev IC-Meter hædret med årets Produktpris i kategorien ‘Innovation’ for at tage indeklimaet alvorligt.

Læs hele artiklen her: IC-Meter måler indeklimaet ned til mindste detalje

Læs mere om IC-Meter her: Indeklima: Mål præcist med IC-Meter og Hvad er IC-Meter?