Tag- og gavlrenovering af almene boliger på Amager

Nye tage – samme udtryk

De almene boliger på Gertsvej  er opført i 1952 og består af to-, tre- og fire værelseslejligheder.
Ejendommen er udført med røde falstagsten og med zinkbeklædning på vægsiderne – et udtryk
der blev bevaret i den nye konstruktion.

Tagene var fra ejendommens opførelse altså ca. 60 år gamle og havde udstået sin leve d. Gennem ejendommens leve d har
der været mange håndværkere på lo et, som med  den har nedtrådt isoleringen. Ejendommen var udlukket med naturligt a ræk.

Komfort og besparelser

Projektet bestod i renovering af tage og isolering af gavlene med det formål at skabe bedre
indeklima, få et bedre energiforbrug i boligerne og dermed sikre beboerne lavere varmeregninger.

Gennem en  lstandstandsvurdering anbefalede Danakon at udskifte taget frem for blot at reparere på det eksisterende tag. Udskiftningen gav mulighed for at efterisolere og dermed øge komforten i boligerne og generere energibesparelser. Danakon anbefalede desuden at udføre mekanisk udsugning for at forbedre indeklimaet i boligerne. Desværre var varmegenvinding for bekosteligt for afdelingen.

Efterisolering og identitet

Ejendommen e er renoveringen op  l varmetabsrammen, der ifølge gældende myndighedskrav skal overholdes, når mere end 25 pct. af tag og facader renoveres.Gavlmurene blev e erisoleret med 150 mm isolering og en ny skalmur med samme stentype og samme
farve som de  dligere sten for at bevare ejendommens oprindelige identitet.

Der blev lagt nyt fast undertag med tagpap og rupløjede bredder. Tagkvistene blev e erisoleret
med 100 mm isolering og fik ny zinkbeklædning og overfladerne i
lo rum blev brændisoleret.

Øje for lidt mer!

Danakon havde fokus på at udnytte renoveringen  l at højne kvaliteten af lejlighederne yderligere.
Danakon fandt økonomi  l at udføre fast undertag, så leve den harmonerer med tegltagets.
Det er en løsning, der giver god totaløkonomi. I forbindelse med e erisoleringen af gavlene bød sig en oplagt mulighed for at indsæ” e et gavl-
vindue, som øger lysindfaldet og gør boligerne mere indbydende at opholde sig i.

Fakta

Emne: Gertsvej
Bygherre: Domea
Byggeår: 2010
Byggesum: 5,0 mio. kr.
Honorar: 0,5 mio. kr.
Kontaktperson: Tom Frandsen
Omfatter: Totalrådgivning i forbindelse med renovering af 1.500 m²
tag og isolering af gavle samt udskiftning af ven la onsanlæg.