Skalmuring og efterisolering af efterkrigstidens byggeri

40’ernes byggeri optimeres

Dommerparken i Københavns
Nordvestkvarter består af muret gult byggeri, og er opført i årene  1946 – 1947. Boligafdelingen har
144 familieboliger og tre ungdomsboliger. I 1993 – 1994 blev taglejlighed-
erne bygget på. De har skrå  vægge, ovenlysvinduer og kvist.
Boligafdelingen har cykelkælder og
fællesvaskeri, og alle boliger har
enten lo – eller kælderrum.

Skærpede energikrav

Som en stor del af Danmarks murede bebyggelse fra efterkrigstiden trængte byggeriet i Dommerparken ! l en renovering. Lejlighederne havde gennem
årene fået en udfordring med at holde på varmen, og dyre varmeregninger og dårligt indeklima var blevet et problem.

Ud over miljøbelastning og ringe komfort i boligerne, er kravene til bæredygtigt energiforbrug skærpet.

Oprindeligt udgangspunkt

1940’ernes og 1950’ernes murede
byggerier er bevaringsværdige og vig! gheden af at lade bebyggelsen  fremstå med det originale udtryk var således et centralt udgangspunkt.

Fokus på energioptimering

Danakon havde derfor fokus på at finde en løsning, der kunne energi-op! mere bygningerne.
Danakon e erisolerede og foretog en skalmuring af Dommerparkens gavle. Derudover blev der foretaget en delvis e erisolering med
MicroTherm indeklimaplader.

Øje for lidt mer!

Danakon e erisolerede med indeklimapladerne for at erne kuldebroer fuldstændigt. Indekli-
mapladerne giver en indvendigt isoleret væg uden hulrum og uden brug af organisk materiale. Sam! dig illimineres risikoen for
skimmelvækst. E erisoleringen af bygningerne sikrer, at ydervæggenes over-fl adetemperaturer hæves, hvilket
både reducerer fugt og kondens, ” erner risikoen for kuldenedfald og sparer på energien i boligerne.Danakon renoverede ligeledes
Dommerparkens containergård med en ny garage, som blev opført i samme oprindelige s! l som resten af bebyggelsen.

Fakta

Emne: Dommerparken
Bygherre: Fsb
Byggeår: 2009-2011
Byggesum: 6,0 mio. kr.
Omfatter: Energiisolering og skalmu-
ring af gavle på muret byggeri, samt
renovering af containergård i Køben-
havn NV.