Vækst har skabt behov for elafdeling

Efter en periode med kraftig vækst etablerede Danakon i 2016 sin egen elafdeling og kan nu løse endnu flere opgaver med husets egne kompetencer.
Danakons elafdeling er vokset og består nu af tre erfarne elingeniører.
Elafdelingen projekterer stærk- og svagstrømsinstallationer til mange forskellige typer byggeri.
Afdelingen har bl.a. stor erfaring inden for renovering af børnehaver, skoler og alment boligbyggeri.
Dog har afdelingen ligeledes erfaring med rådgivning og projektering af fx anlæg til vedvarende energi og i laboratorier.
Afdelingen løser projekteringsopgaver inden for bl.a.
– Stærkstrøm
– Svagstrøm
– CTS-anlæg
– IBI-anlæg(KNX/IHC/DALI)
– VE-anlæg
– Sikringsanlæg
– Belysning
– Sikkerhedsbelysning
– Flugtvejsbelysning
Afdelingens referencer ligger inden for bl.a. renovering og nybyggeri, herunder:
Projektering af el inkl. tilsyn ved renovering af alment byggeri iAskerød for BO-VEST, Vibo afd. 140 Televænget, Stadionkvarteret, AAB 103 og AAB 111.
Projektering af el,CTS/IBI-anlæg og sikring inkl. VE-anlæg ved nybyggeri af Vilhelmsro skolei Fredensborg.
Projektering af el, CTS/IBI-anlæg og sikring samtrenrums lokaliteter iht. GMO 2+3 på Århus Universitet Facility of Health Sciences i forbindelse med nybyg af 15.000m²og renovering 12.000m² forskningscenter.

Danakon er totalrådgiver ved tagrenovering

Danakon glæder sig over at have fået opgaven som totalrådgiver ved tagrenoveringen i Taastrup Have.

Det er netop blevet stemt igennem af beboerne i ejerforeningen E/F Taastrup Have, at renoveringen skal gennemføres.

Renoveringen udføres som hovedentreprise med Danakon som totalrådgiver. PNP-Byg er indstillet som hovedentreprenør.

Taastrup Have består af 15 blokke med i alt 354 lejligheder fordelt på 48 opgange.

Tidssvarende tagrenovering

Renoveringen omfatter en gennemgribende tagrenovering og følgearbejder i Taastrup Have. Bebyggelsen er opført i 1962- 64. Tagbeklædningen er i bølgeeternit og er fra husenes opførelse. Tagbeklædningen trænger således til en udskiftning, så den kan blive tidssvarende.

Danakon forventer at gå i gang med tagrenoveringen i april 2018 og projektet forventes afsluttet i april/maj 2019.

Entrepriseomkostningerne bliver ca. 19,5 mio. kr. ekskl. moms.

Læs mere om Danakons tagrenoveringer her

 

 

 

 

 

 

 

Morbærhaven

Energieffektive ungdomsboliger

Morbærhaven ligger centralt i Albertslund og består af 1063 et- og toværelses ungdomsboliger. Projektet består af tag- og facaderenovering, og lever op til ønsket om at udvikle Morbærhaven til et energieffektivt byggeri med sociale, økonomiske og miljømæssige fordele.

Udfordringer

Boligerne er opført som etplanshuse med flade tage i bølgeeternit fra 1969 – 1971. Morbærhavens lette facader er skyld i et stort varmetab og er en nem adgang ved indbrud. Derfor er det nødvendigt at sikre et bæredygtigt energiforbrug og at sikre mod indbrud med en ny facadekonstruktion.

Oprindeligt udtryk bevares

Rådgiverteamet sørger for, at den fine modulære opbygning bevares. Samtidig får Morbærhaven nye stålpladetage, som bliver efterisolerede. Det betyder, at ventilationssystemet kan forbedres. Danakon anbefaler små decentrale ventilationsanlæg, der kan betjenes uden adgang til boligerne, hvilket er en stor fordel i vedligeholdelsen.

Bæredygtigt byggeri

Morbærhaven bliver udarbejdet som et bæredygtigt byggeri, så den lever op til gældende energikrav. Affaldshåndteringen optimeres ved, at der i stedet for decentrale affaldskasser, oprettes få fælles affaldsstationer. Der arbejdes desuden på at opsætte solceller på stationernes tage. Danakon prioriterer et godt indeklima i lejlighederne højt og vælger byggematerialer med lav afgasning.

Øje for lidt mer!

Den bæredygtige renovering gør boligerne lettere at varme op, mindsker fugt og miljøbelastning og giver en billigere elregning. Renoveringen af Morbærhaven planlægger Danakon og rådgiverteamet i tæt samarbejde med Morbærhavens beboere og udvalg for at opnå størst mulig succes.

Beboerinddragelse

Grundet beboersammensætningen og graden af arbejde i selve lejlighederne, prioriterer Danakon beboerinddragelse højt. Der vil løbende blive afholdt beboermøder og udarbejdet beboeraviser, så beboerne hele tiden er med i processen. Danakon vandt sammen med Arkitema på det bedste idéforslag, beboer procesplan og organisationsplan. Gruppen vandt desuden på de alternative løsningsmodeller

Fakta

Emne: Morbærhaven
Bygherre: Albertslund
Ungdomsboliger
Arkitekt: Arkitema Architects
Antal boliger: 1063
Byggeår: 2016 – 2018
Byggesum: 170 mio. kr.
Honorar: 9,0 mio. kr.
Kontaktperson: Torben Groset
Danakons rolle: Totalrådgiver
Omfatter: Totalrådgivning og projektering
ved tag- og facaderenovering
af støttede almene ungdomsboliger