Hornbæk Plejehjem og plejeboliger

Nyt bæredygtigt plejecenter

OK-Fonden og Danske Diakonhjem er udvalgt til at bygge og drive det nye plejehjem i Hornbæk, der forventes at stå færdigt i marts 2019. Plejecentret opføres som erstatning for Bøgehøjgård. Det nye plejehjem skal afløse det nuværende plejehjem Bøgehøjgård, der på grund af slid og utidssvarende indretning ikke længere kan leve op til beboernes nuværende behov. Dog sikres det, at det gode fra Bøgehøjgård føres videre i det kommende Hornbæk Plejehjem – nemlig hjemligheden og fokus på plejen.

Kvalitet, nærvær og trivsel

Målet er, at det nye plejehjem skal  sikre kvalitet og nærvær for de ældre. Med det nye plejehjem får beboerne god plads til moderne hjælpemidler, lifte og meget andet, der samtidig gavner medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vigtige parametre i udformningen af plejehjemmet og plejeboligerne er at gøre beboerne mere selvhjulpne samtidig med, at omgivelserne gør det muligt for personalet at yde en optimal og effektiv pleje. Erfaringer viser, at hjemlighed, tryghed, muligheden for at være en del af et fællesskab samt muligheden for at trække sig  tilbage i private rammer, er afgørende for beboernes trivsel. Det er de erfaringer, der vil blive ført videre i det nye plejehjem i Hornbæk.

Lavenergiklasse 2020 Danakon er ingeniørrådgiver på opførelsen af Hornbæk Plejehjem og har særligt ansvar for konstruktionerne ved opførelse af plejecentret og boligerne. Plejehjemmet, servicecentret og de 51 plejehjemsboliger projekteres efter lavenergiklasse 2020.

Øje for lidt mer!

Danakon sikrer, at energirammen overholdes blandt andet ved at etablere et jordvarmeanlæg, som er en effektiv og miljømæssigt fordelagtig måde at overholde energiklassen på. Jordvarmeanlægget sikrer samtidig, at væggenes isoleringstykkelse kan minimeres og giver dermed bygningen et slankere og mindre kompakt udseende.

Solidt samarbejde

Aktuelt er Danakon og JJW Arkitekter også i gang med et andet plejeboligprojekt med Helsingør Kommune som bygherre – Teglhuset i Ålsgårde, der omfatter opførelse af 14 boliger  l borgere med psykiske lidelser. Vi har dermed et godt og  tillidsfuldt samarbejde, der er med til at fremme den fordelagtige proces.

Fakta

Emne: Hornbæk Plejehjem
Bygherre: Helsingør Kommune og OK-Fonden
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggeår: 2016 – 2019
Byggesum: 62 mio. kr.
Honorar: 3,5 mio. kr.
Kontaktperson: Inge Metha Schmidtsdorff
Omfatter: Ingeniørrådgivning ved opførelse af nyt plejehjem på i alt 5.275 m² med 51 plejehjemsboliger samt servicecenter, som projekteres efter lavenergiklasse 2020, hvilket blandt andet overholdes ved etablering af et jordvarmeanlæg.

Samsøvej

Ældrecenter i høj energiklasse

Et lokalplansforslag muliggør opførelse af et plejecenter ved Samsøvej, der imødekommer behovet for plejeboliger og dagcenter. Projektgruppen har i samarbejde med bygherre, ud fra et visionært synspunkt, formuleret en ambition om at opføre det 5.625 m² store plejecenter efter lavenergiklasse 2015 og evt. bygningsklasse 2020.

Energieffektiv jordvarme

I jorden omkring bygningen kommer der til at sno sig knap fem kilometer jordslanger, der nærer jordvarmeanlægget i kælderen. Jordvarmeanlægget er en effektiv og miljømæssigt fordelagtig måde at overholde energirammen på. Anlægget genererer op til tre gange så mange kilowatt timer, som ved gasfyring, der er alternativet.

Klogt design

Centret er designet og placeret strategisk optimalt i forhold til solen. Sammen med jordvarmeanlægget er det med til at sikre, at byggeriet lever op til den høje energiklasse.

IKT-projektering og REVIT

Byggeriet projekteres i henhold til IKT-aftalen ved at benytte 3D-tegneprogrammet REVIT.

Øje for lidt mer!

For at gøre projektet bæredygtigt var det vigtigt at kunne overholde den nuværende energiramme. Danakon havde fokus på, at optimere energirammen til fremtidens standard for nybyggede huse.

Isolering og energikrav

Danakon sørgede for at tænke fremad ved at anlægge et jordvarmeanlæg. Det betyder, at isoleringstykkelsen i væggen kan begrænses. På den måde undgår man, at væggene bliver betydeligt tykke og bastante. Samtidig betyder det, at byggeriet på en smart måde kan leve op til energikravene både nu og i fremtiden.

Individuelle behov

Ældreboliger og ældrecentret blev indrettet, så der både er mulighed for at deltage i fællesaktiviteter og at trække sig,tilbage til private rammer.

Boligerne er på hver 75 m² og er tiltænkt beboere, som ikke,længere kan klare sig med plejehjemmets indsats. Hovedparten er ramt af demens. Det betyder, at de har et stort behov for fysisk struktur. Plejeboligerne er således indrettet, efter brugernes behov og understøtter den enkeltes mulighed for at klare sig selv.

Fakta

Emne: Plejecenter Samsøvej
Bygherre: Holbæk Ældreboliger
v/Domea
Arkitekt: Kullegaard Arkitekter
Antal boliger/m²: 75/5.625
Byggeår: 2014
Byggesum: 82,0 mio. kr.
Kontakt: Carsten Petersen
Telefon: 76 64 65 30
Danakons rolle: Ingeniørrådgiver
Omfatter: Opførelse af støttet alment plejecenter med ældreboliger og dagcenter.

Ahlgade

Eksklusivt bolig- og erhvervsbyggeri på Holbæks ældste hovedstrøg

Fornyelse i Ahlgade

Ahlgade er et af de bredeste hovedstrøg i landet og er med sine ca. 700 år Holbæks ældste. De fleste af de huse, der i dag
udgør gadens afgrænsning, er fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Respekt for historien

Historien har vist, at selve bygningsmassen godt kan ændres uden at udviske den historiske gadestruktur. I Ahlgade er der således plads til
fornyelse og forandring, så længe tilstedeværelsen af de bevaringsværdige bygninger, de markante hjørnebygninger og de historiske bygningsdetaljer respekteres.
I oktober 2013 blev det førse spadestik taget i opførelsen af 18 nye lejligheder i den tidligere Lassens Gård, der længe har stået tomt.

Attraktive almene boliger

Lejlighederne er på mellem 70 og 115 m². Ni lejligheder er placeret på 1. til 3. sal, mens de ni andre lejligheder opføres i en fireetages
bygning ud mod Bagstræde med udsigt ud over Bysøeparken. Mellem de to bygninger etableres der et gårdrum på første etage,
hvor alle lejligheder får et depotrum og egen p-plads med opkørselvia en rampe fra Bagstræde. Parkeringsdækket er på i alt 800 m². Tre af lejlighederne får egen
terrasse. Der er allerede rift om de 18 almene boliger med en af Holbæks mest eksklusive placeringer. Lejlighederne vil være klar til indflytning
i februar 2015.

Erhverv i stueetagen

Bygningen på Ahlgade vil desuden bestå af tre butikslejemål i stuen, der, som planlagt blev klar i god tid inden julehandlen og slog dørene op i slutningen af oktober.
Danakon har ansvar for alt ingeniørfagligt arbejde, som indebærer omfattende konstruktionerog installationer. Ejendommen bliver opført som et højisoleret
lavenergibyggeri energiklasse A.

Øje for lidt mer!

Danakon er kendetegnet ved bygbare projekter, og i et gammelt byggeri som Ahlgade, er det særligt vigtigt, at statikken er på plads.
Husene er klemt ind i mellem allerede eksisterende byggeri, og det er derfor afgørende, at nyt og gammelt byggeri passer med hinanden.

Danakon funderede bygningen på borede betonpæle og rammede til bæredygtig bund. På den måde sørger vi for, at bygningen står
sikkert uden at gøre skade på det eksisterende byggeri.

Fakta

Emne: Ahlgade
Bygherre: VAB og TK Development
Arkitekt: Kullegaard Arkitekter A/S
Entreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg
Byggeår: 2013 – 2015
Byggesum: 30,0 mio. kr.
Omfatter: Opførelse af 4.500 m²
erhvervslejemål og boliger. Byggeriet
opføres som højisoleret
lavenergibyggeri.

Karise Permatopia

Et unikt byggeprojekt: Bæredygtig livsstil tæt på storbyen

Bæredygtigt bofællesskab

Første skridt er nu taget mod målet om at etablere et moderne, selvforsynende og bæredygtigt jordbrugs- og bofællesskab. Karise Permatopia kommer  l at bestå af et alment bofællesskab og et andelsboligselsskab med 80 rækkehuse af forskellig størrelse.

Et unikt bidrag

Med sit nøje gennemtænkte fokus på permakultur er Karise Permatopia et unikt bidrag  l omstillingen  l et bæredygtigt samfund.

Hybridt energisystem

Danakon har sammen med bl.a. NordicBioEnergy og Nordisk Folkecenter for vedvarende energi udviklet et forsynings- eller energisystem, der som noget helt nyt bliver skabt som et hybridsystem.

Forsyningssystemet genererer energi fra bl.a. pilefl is, dyrket på grunden i et rodzoneanlæg, biogas, der kører på efterladenskaber fra beboere og husdyrhold, vindmøller samt solpaneler – en blanding mellem solfangere og solceller.

Det første af sin slags

Filosofi en er ikke ny. Antallet af økosamfund er vokset kraftigt over de seneste 20 år. Det er dog første gang, at et så gennemført permakulturprojekt stables på benene.

Energi og naturressourcer

Udgangspunktet er at opbygge naturressourcer snarere end at nedslide dem, at opsamle mere energi end der bruges, skabe mere ren luft  og rent vand og at opbygge jordens frugtbarhed.

Klimadebat og energipriser

Tendensen er kommet i kølvandet på de s gende energipriser og kli-madeba$ en, og det er blevet mere og mere normalt at efterspørge miljøvenlige byggematerialer og løsninger, som fremmer det sociale liv.Det, der imidler d gør Permatopia i Karise unik, er den måde, som jordbrug og boliger er tænkt sammen i bedste permakulturs l.

Dimensionering af anlæg

Danakon har som rådgivende ingeniører stået for dimensioner ingen af de forskellige anlæg, rådgivet om rentabiliteten ved projektet og er senere i processen ansvarlig for projekteringen af de 80 boliger.

Øje for lidt mer!

Idéen er at skabe et meningsfuldt fællesskab, som minimerer energiforbrug og fossile brændsler kra” igt. Forsyningsanlægget gør Permatopia selvforsynende med el, varme, biogas  l madlavning, vand  l toiletskyl, tøjvask,  opvaskemaskine, rengøring,  vanding, spildevandsrensning og næringsstoff er  l landbruget. Desuden reduceres behovet for  dagsrenova on betydeligt. Til drikkevand vil Permatopia dog have kommunal vandforsyning.

Fakta

Emne: Karise Permatopia
Bygherre: Andelskassen JAK
Arkitekt: House Arkitekter
Byggeår: Forventet start 2014
Byggesum: ca. 150 mio. kr.
Honorar: ca. 5 mio. kr.
Kontaktperson: Mikkel Klinge Nielsen
Omfatter: Etablering af moderne,
økologisk, selvforsynende og helt
igennem bæredygtigt jordbrugs- og
bofællesskab med 80 familiehuse.