Toften i Albertslund

Toften fremtidssikres

Toften er Vridsløselille Andelsboligforenings ældste afdeling. Den er opført i årene 1949-1950 og består af seks boligblokke i tre etager med i alt 99 boliger. Ud af de 99 boliger, er otte  torumsboliger, 61 er trerumsboliger og 30 er firerumsboliger. Afdelingen består desuden af 23 ældre- og handicapegnede boliger i stueetagen. Boligerne er bygget i ventilerede gule mursten, med termoruder og skrå sorte eternittage. I de syd- og vestvendte facader er der altaner. Desuden har nogle boliger franske altaner.

Nyeste krav og standarder

Projektet i Toften omfatter udarbejdelse af en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Desuden skal afdelingen fremtidssikres, så den lever op til de nyeste krav og standarder. Den seneste tilstandsvurdering for bebyggelsen viser nødvendigheden ved en renovering af afdelingen. Renoveringen anbefales blandt andet at omfatte renovering af bad, køkken, altaner, kloak, tagudskiftning samt murværksarbejder og nyt varmeanlæg.

I udarbejdelse af helhedsplanen og renoveringen er det vigtigt for teamet og processen, at beboerne engageres og føler ejerskab til projektet. Der vil derfor være et særligt fokus på beboerhåndteringen, så alle får den bedst mulige oplevelse af renoveringsprocessen og resultatet. Udgangspunktet er en demokratisk proces, hvor ønsker, behov og værdier vil blive afklaret.

Øje for lidt mer!

Danakon er ingeniørrådgiver på projektet i Toften og har særligt ansvar for konstruktionerne ved modernisering af boligerne. Derudover er Danakon ansvarlig for udskiftning af installationer ved etablering af nye badeværelser og nye køkkener. 80% af Danakons opgaver udføres for de almene boliger selskaber. Mange af opgaverne har vi selv skabt ved helhedsplaner og forhandlinger med Landsbyggefonden. Dermed har vi stor erfaring med skema A og B og vil derfor bistå BO-VEST og Vridsløselille Andelsboligforening som en stærk partner i arbejdet med en helhedsplan, der skal kunne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Fakta

Emne: Toften, Albertslund
Bygherre: BO-VEST
Arkitekt: Rubow Arkitekter
Byggeår: 2016 – 2019
Byggesum: 75 mio. kr.
Honorar: 3,5 mio. kr.
Kontaktperson: Laura Juvik
Omfatter: Helhedsrenovering startende med en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfatter renovering af tagboliger, modernisering af boliger samt nye badeværelser og køkkener.

Ahlgade

Eksklusivt bolig- og erhvervsbyggeri på Holbæks ældste hovedstrøg

Fornyelse i Ahlgade

Ahlgade er et af de bredeste hovedstrøg i landet og er med sine ca. 700 år Holbæks ældste. De fleste af de huse, der i dag
udgør gadens afgrænsning, er fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Respekt for historien

Historien har vist, at selve bygningsmassen godt kan ændres uden at udviske den historiske gadestruktur. I Ahlgade er der således plads til
fornyelse og forandring, så længe tilstedeværelsen af de bevaringsværdige bygninger, de markante hjørnebygninger og de historiske bygningsdetaljer respekteres.
I oktober 2013 blev det førse spadestik taget i opførelsen af 18 nye lejligheder i den tidligere Lassens Gård, der længe har stået tomt.

Attraktive almene boliger

Lejlighederne er på mellem 70 og 115 m². Ni lejligheder er placeret på 1. til 3. sal, mens de ni andre lejligheder opføres i en fireetages
bygning ud mod Bagstræde med udsigt ud over Bysøeparken. Mellem de to bygninger etableres der et gårdrum på første etage,
hvor alle lejligheder får et depotrum og egen p-plads med opkørselvia en rampe fra Bagstræde. Parkeringsdækket er på i alt 800 m². Tre af lejlighederne får egen
terrasse. Der er allerede rift om de 18 almene boliger med en af Holbæks mest eksklusive placeringer. Lejlighederne vil være klar til indflytning
i februar 2015.

Erhverv i stueetagen

Bygningen på Ahlgade vil desuden bestå af tre butikslejemål i stuen, der, som planlagt blev klar i god tid inden julehandlen og slog dørene op i slutningen af oktober.
Danakon har ansvar for alt ingeniørfagligt arbejde, som indebærer omfattende konstruktionerog installationer. Ejendommen bliver opført som et højisoleret
lavenergibyggeri energiklasse A.

Øje for lidt mer!

Danakon er kendetegnet ved bygbare projekter, og i et gammelt byggeri som Ahlgade, er det særligt vigtigt, at statikken er på plads.
Husene er klemt ind i mellem allerede eksisterende byggeri, og det er derfor afgørende, at nyt og gammelt byggeri passer med hinanden.

Danakon funderede bygningen på borede betonpæle og rammede til bæredygtig bund. På den måde sørger vi for, at bygningen står
sikkert uden at gøre skade på det eksisterende byggeri.

Fakta

Emne: Ahlgade
Bygherre: VAB og TK Development
Arkitekt: Kullegaard Arkitekter A/S
Entreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg
Byggeår: 2013 – 2015
Byggesum: 30,0 mio. kr.
Omfatter: Opførelse af 4.500 m²
erhvervslejemål og boliger. Byggeriet
opføres som højisoleret
lavenergibyggeri.