Hornbæk Plejehjem og plejeboliger

Nyt bæredygtigt plejecenter

OK-Fonden og Danske Diakonhjem er udvalgt til at bygge og drive det nye plejehjem i Hornbæk, der forventes at stå færdigt i marts 2019. Plejecentret opføres som erstatning for Bøgehøjgård. Det nye plejehjem skal afløse det nuværende plejehjem Bøgehøjgård, der på grund af slid og utidssvarende indretning ikke længere kan leve op til beboernes nuværende behov. Dog sikres det, at det gode fra Bøgehøjgård føres videre i det kommende Hornbæk Plejehjem – nemlig hjemligheden og fokus på plejen.

Kvalitet, nærvær og trivsel

Målet er, at det nye plejehjem skal  sikre kvalitet og nærvær for de ældre. Med det nye plejehjem får beboerne god plads til moderne hjælpemidler, lifte og meget andet, der samtidig gavner medarbejdernes arbejdsmiljø.

Vigtige parametre i udformningen af plejehjemmet og plejeboligerne er at gøre beboerne mere selvhjulpne samtidig med, at omgivelserne gør det muligt for personalet at yde en optimal og effektiv pleje. Erfaringer viser, at hjemlighed, tryghed, muligheden for at være en del af et fællesskab samt muligheden for at trække sig  tilbage i private rammer, er afgørende for beboernes trivsel. Det er de erfaringer, der vil blive ført videre i det nye plejehjem i Hornbæk.

Lavenergiklasse 2020 Danakon er ingeniørrådgiver på opførelsen af Hornbæk Plejehjem og har særligt ansvar for konstruktionerne ved opførelse af plejecentret og boligerne. Plejehjemmet, servicecentret og de 51 plejehjemsboliger projekteres efter lavenergiklasse 2020.

Øje for lidt mer!

Danakon sikrer, at energirammen overholdes blandt andet ved at etablere et jordvarmeanlæg, som er en effektiv og miljømæssigt fordelagtig måde at overholde energiklassen på. Jordvarmeanlægget sikrer samtidig, at væggenes isoleringstykkelse kan minimeres og giver dermed bygningen et slankere og mindre kompakt udseende.

Solidt samarbejde

Aktuelt er Danakon og JJW Arkitekter også i gang med et andet plejeboligprojekt med Helsingør Kommune som bygherre – Teglhuset i Ålsgårde, der omfatter opførelse af 14 boliger  l borgere med psykiske lidelser. Vi har dermed et godt og  tillidsfuldt samarbejde, der er med til at fremme den fordelagtige proces.

Fakta

Emne: Hornbæk Plejehjem
Bygherre: Helsingør Kommune og OK-Fonden
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggeår: 2016 – 2019
Byggesum: 62 mio. kr.
Honorar: 3,5 mio. kr.
Kontaktperson: Inge Metha Schmidtsdorff
Omfatter: Ingeniørrådgivning ved opførelse af nyt plejehjem på i alt 5.275 m² med 51 plejehjemsboliger samt servicecenter, som projekteres efter lavenergiklasse 2020, hvilket blandt andet overholdes ved etablering af et jordvarmeanlæg.

Samsøvej

Ældrecenter i høj energiklasse

Et lokalplansforslag muliggør opførelse af et plejecenter ved Samsøvej, der imødekommer behovet for plejeboliger og dagcenter. Projektgruppen har i samarbejde med bygherre, ud fra et visionært synspunkt, formuleret en ambition om at opføre det 5.625 m² store plejecenter efter lavenergiklasse 2015 og evt. bygningsklasse 2020.

Energieffektiv jordvarme

I jorden omkring bygningen kommer der til at sno sig knap fem kilometer jordslanger, der nærer jordvarmeanlægget i kælderen. Jordvarmeanlægget er en effektiv og miljømæssigt fordelagtig måde at overholde energirammen på. Anlægget genererer op til tre gange så mange kilowatt timer, som ved gasfyring, der er alternativet.

Klogt design

Centret er designet og placeret strategisk optimalt i forhold til solen. Sammen med jordvarmeanlægget er det med til at sikre, at byggeriet lever op til den høje energiklasse.

IKT-projektering og REVIT

Byggeriet projekteres i henhold til IKT-aftalen ved at benytte 3D-tegneprogrammet REVIT.

Øje for lidt mer!

For at gøre projektet bæredygtigt var det vigtigt at kunne overholde den nuværende energiramme. Danakon havde fokus på, at optimere energirammen til fremtidens standard for nybyggede huse.

Isolering og energikrav

Danakon sørgede for at tænke fremad ved at anlægge et jordvarmeanlæg. Det betyder, at isoleringstykkelsen i væggen kan begrænses. På den måde undgår man, at væggene bliver betydeligt tykke og bastante. Samtidig betyder det, at byggeriet på en smart måde kan leve op til energikravene både nu og i fremtiden.

Individuelle behov

Ældreboliger og ældrecentret blev indrettet, så der både er mulighed for at deltage i fællesaktiviteter og at trække sig,tilbage til private rammer.

Boligerne er på hver 75 m² og er tiltænkt beboere, som ikke,længere kan klare sig med plejehjemmets indsats. Hovedparten er ramt af demens. Det betyder, at de har et stort behov for fysisk struktur. Plejeboligerne er således indrettet, efter brugernes behov og understøtter den enkeltes mulighed for at klare sig selv.

Fakta

Emne: Plejecenter Samsøvej
Bygherre: Holbæk Ældreboliger
v/Domea
Arkitekt: Kullegaard Arkitekter
Antal boliger/m²: 75/5.625
Byggeår: 2014
Byggesum: 82,0 mio. kr.
Kontakt: Carsten Petersen
Telefon: 76 64 65 30
Danakons rolle: Ingeniørrådgiver
Omfatter: Opførelse af støttet alment plejecenter med ældreboliger og dagcenter.